Toelatingseisen universiteiten

Op een universiteit word je toegelaten met een diploma VWO. Sommige opleidingen eisen bepaalde vakken of profielen in het eindexamenpakket van het VWO. Wanneer je niet het juiste vakkenpakket of profiel hebt, kun je voldoen aan vervangende eisen en aanvullende opleidingen volgen.

Bachelor-Master-structuur (BaMa)

Je kunt een Master-opleiding volgen aan hogescholen en universiteiten als je voldoet aan de selectie-eisen van de betreffende opleiding. De Bachelor- en Master-diploma’s worden internationaal als academische graad erkend en bieden zo meer mogelijkheden voor bijvoorbeeld studeren en werken in het buitenland. Ook buitenlandse studenten krijgen zo gemakkelijker toegang tot Nederlandse studies. De universitaire opleiding bestaat uit een driejarige bachelor gevolgd door een eenjarige of tweejarige master. Na een universitaire bacheloropleiding krijg je, afhankelijk van de studierichting, de algemene graad ‘Bachelor of Arts (BA)’ of ‘Bachelor of Science (BSc)’.

Major of minor

Sinds de invoering van de BaMa-structuur is er nog een verandering in de opbouw van HBO-opleidingen gekomen. Je moet na de propedeuse kiezen voor een major en een minor. Een minor kun je bijvoorbeeld ook aan een universiteit volgen, waardoor je gemakkelijker kunt overstappen naar een universitaire master.

Promoveren

Na voltooiing van de opleiding Master kun je worden toegelaten tot de functie van Assistent-In-Opleiding (AIO) en van Onderzoekers-In-Opleiding (OIO), beiden met een vierjarige studieduur. Deze opleidingen geven gelegenheid om te promoveren. Voor een aantal opleidingen kun je ook de deeltijdvorm kiezen. Daarnaast bestaan er nog avondstudies.

Algemene Universiteit

Studeren bij de AUNL (Algemene Universiteit) is studeren op universitair niveau. De hoofdvestiging is in Amsterdam. Er zijn verder circa 20 studiecentra gevestigd in heel het land. Je kunt hier terecht voor studievoorlichting en -advisering, infrastructurele voorzieningen (zoals PC’s, internet en video- en audio-apparatuur), begeleiding en het afnemen van examens.

Geen diploma’s

Voor inschrijving bij de AUNL hoef je geen diploma’s te laten zien. Algemene voorkennis en ontwikkeling op havo en vwo-niveau zijn wel nodig. Er zijn voorkennistoetsen en domeinexcursies (kennismakingstrajecten) beschikbaar. Je moet minimaal 18 jaar zijn om toegelaten te worden.

PostAcademisch Onderwijs (PAO)

Het PAO kent een groot aantal opleidingen die de verschillende faculteiten van de universiteiten organiseren. Dit zijn kortdurende cursussen, trainingen of workshops van enkele maanden tot een jaar deeltijd.