Cursus ‘Veilig werken op hoogte en hijsen’

Jaarlijks hoor je in het nieuws over enkele tientallen ongelukken op bouwplaatsen. Veel van deze ongevallen vinden plaats op hoogte en hebben te maken met hijsen. Daarom bieden wij u een vierdaagse cursus ‘Veilig werken op hoogte en hijsen’ aan. Hiermee geven wij u handige, praktische tips mee om de veiligheid op bouwplaatsen te verbeteren.

De cursus ‘Veilig werken op hoogte en hijsen’ duurt vier dagen. Tijdens drie dagen zal er een onderdeel worden besproken, waarna de cursus op de vierde dag wordt afgesloten met een examen.

Onderdeel veilig werken op hoogte

Dit onderdeel is bestemd voor mensen die op hoogte werken. De cursist krijgt kennis van de wettelijke verplichtingen, leert valgevaar te herkennen, op welke plaatsen valgevaar ontstaat en welke maatregelen getroffen moeten worden. Zowel collectieve als persoonlijke valbeveiligingen komen aan de orde.


Onderwerpen die worden behandeld zijn:
– Gevaren bij het werken op hoogte
– Gevaar herkennen
– Wettelijke Eisen
– Beveiliging en ongehinderd kunnen werken
– Keuze van veiligheidsmaatregelen
– Controleren van maatregelen
– Gebruik en onderhoud van valbeveiligingen

Onderdeel veilig hijsen

In dit onderdeel worden wetgeving, veiligheid, het materiaal dat bij het aanslaan van lasten wordt gebruikt en de daarbij behorende werkwijze behandeld.


Onderwerpen die worden behandeld zijn:
– De wetgeving
– Veiligheid bij het hijsen
– Afspraken en normen bij het hijsen
– Hijsen met staalkabels
– Hijsen met hijsbanden
– Touwwerk
– Hulpmiddelen

Onderdeel elementaire techniek

In dit onderdeel komt een reeks van onderwerpen aan de orde die te maken hebben met het veilige gebruik van materialen zoals gebruikt tijdens het riggen. Deze onderling samenhangende onderwerpen moeten een dieper inzicht geven in het op de juiste manier toepassen van materialen, onderdelen en gereedschappen.


Onderwerpen die worden behandeld zijn:
– Eenvoudige moment,- steunpuntberekeningen en krachtenberekening
– Sterkteberekeningen, weerstandsmoment, torsie en afschuiving
– Relevante materialenkennis voor entertainment toepassingen
– Elementaire mechanica van takels en truss

De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende behaald resultaat wordt aan de deelnemer een certificaat van deelname uitgereikt. De cursisten ontvangen een geactualiseerde syllabus die ook als naslagwerk fungeert. Het minimale aantal deelnemers is 15, de maximale groepsgrootte bedraagt 20 personen. Afwijkende groepsgroottes zijn bespreekbaar. De cursus kan op locatie worden gegeven.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *